Joodse Ondernemers in Deventer 1940-1945

geldafbeeldingEr is veel geld nodig voor het uitbrengen van het boek.
Wij hebben een aantal organisaties en instanties om subsidie verzocht, maar om het project te laten slagen hebben we ook uw  hulp nodig.
We hopen dat u ons financieel wilt steunen, ieder bedrag klein of groot is ons welkom. U kunt u ons hierbij helpen.  
 
Financiële bijdrage/donaties/giften


U kunt een financiële bijdrage storten op rekening NL 07 INGB 0006 6761 13  ten name van het Etty Hillesum Centrum te Deventer onder vermelding van "Het Boek”. 
 
ANBI-instelling

ANBIHet is belangrijk te melden dat de Werkgroep “Boek Deventer Joodse Ondernemers 1940-1945” onder de ANBI-criteria valt; dit betekent dat giften e.d. in aanmerking kunnen komen voor belastingaftrek. En schenkingen zijn vrijgesteld van successierechten. Wilt u hier meer over weten klik hier of vraag het ons gerust.

Buitenland

Als u vanuit het buitenland geld wilt overmaken dient u erbij te vermelden: BIC ING BNL 2A.