Joodse Ondernemers in Deventer 1940-1945

Oproep om informatie:
Ook al is het boek inmiddels gerealiseerd, nieuwe informatie blijft welkom.
Hebt u informatie, foto's of documenten, dan stellen wij het op prijs als u ons dit wilt melden. (contactpersoon)  
Het joods archief van het Etty Hillesum Centrum kan hiermee verder uitgebreid worden.