Joodse Ondernemers in Deventer 1940-1945

Voor de Tweede Wereldoorlog waren er bijna zeventig Joodse ondernemingen in Deventer. De bezetting trof de joodse stadsgenoten en hun bedrijven.
Deze werden geliquideerd en leeggeroofd of voortgezet door anderen.
Na de oorlog moesten eigenaren die de oorlog hadden overleefd moeite doen om hun bezittingen terug te krijgen en hun zaak weer op te bouwen.
Werkgroep "Het Boek" van het Etty Hillesum Centrum heeft een boek met hun verhaal uitgebracht.
De titel van het boek is: BEROOFD VOLGENS DE REGELS, Het lot van zeven joodse ondernemers in Deventer.

Het boek is te koop bij boekhandel Praamstra en het Etty Hillesum Centrum.